Abelardo
Bekir Dindar
KARABİGA
Projem, ailemin yaşadığı Karabiga'nın yakınında inşa edilen termik santrallerin doğada, toplumsal yaşamda ve kişisel bellekte yarattığı tahribatı konu alırken görseller ile sadece tanıklık edilmekle kalmayıp fotoğraf aracılığıyla ekoloji mücadelesine de katkı sağlanıyor. Hikâyenin içine kendimi tarihsel bir özne olarak yerleştirmekten çekinmediğim bu projede sadece Karabiga’yı değil, aynı zamanda farklı kimlikler arasındaki gerilimi de görselleştirip, öykü anlatıcılığını yaygınlaştırıp, özneyi ortaklaştırmaya çaba sarf ettik.
Bekir Dindar, İstanbul’da doğdu. Elektronik Bölümü ile İktisat Fakültesi’nde lisans eğitimini tamamladı. Çalışma hayatı ve amatör fotoğrafla geçen dört yılın ardından fotoğrafı yaşamının tam merkezine koymuş ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fotoğraf Bölümü'nde hâlâ devam etmekte olduğu eğitimine başlamıştır. Kent ve kent yaşamına dayalı gözlemlere dair belgesel fotoğraf çalışmalarıyla ilgili olan Bekir Dindar'ın düzenlediği bireysel bir sergisi ve katıldığı birçok karma sergi ve projeler bulunmaktadır.