Abelardo
Matthieu Paley
BESLENMENİN EVRİMİ
Beslenmenin evrimi dünya genelinde hâlâ uygulanan, atalardan kalma beslenme alışkanlıklarını kaydeden evrensel bir hikâyedir.
Fotoğrafçı, bu hikâyeyi anlatmak için bazıları Afgan Pamir Dağları ve Kuzey Kutbu gibi uzak ve sert olan, bazıları da Akdeniz’deki Girit gibi eve çok daha yakın olan en simgesel yerlerden bazılarını ele aldı.
Farklılıkların yanı sıra benzerlikleri de arayan Matthieu, yaşadığımız özgün yerler ve sonucunda yediğimiz yemekler arasındaki karmaşık bağlantıyı ve beslenmemizin hayatımızı, kültürümüzü ve vücudumuzu nasıl şekillendirdiğini göstermek için orman, buzul, bozkır, dağ, deniz ve vadi demeden dolaştı.
Hikâye, 2050 yılına kadar iki milyar daha fazla olacak insanı beslemek için atalarımızın yemeklerini takip edip onlardan neler öğrenebileceğimizi gözlemliyor. Çünkü sonuç olarak biz yediğimiz kadarız ya da en azından atalarımızın yediği kadar.
Biyografi:
Fransa’da doğan Matthieu Paley, National Geographic dergisi için dünyanın her köşesini gezdi. Yanlış anlaşılan ya da yanlış gösterilen bölgelere odaklanıp kendisini yok olan kültürler ve çevreyle ilgili sorunlara adamaktadır. Afganistan’daki Kırgız göçebelerinin sert ve acımasız yaşamlarını usanmadan kaydettiği on yılın sonunda, Matthieu “Stranded on the Roof of the World” (Dünyanın Çatısına Demirli) adlı ilk National Geographic hikâyesini 2011-2012 yıllarında çekti.
Sayısız ödülün yanı sıra yakın zamanda 2017 World Press ve Uluslararası Yılın Fotoğrafçısı Ödülü’nü de alan Matthieu, çalışmalarının birçok monografını yayınladı ve sanatı dünya çapında galerilerde ve müzelerde sergilendi. National Geographic Expeditions için düzenli olarak atölyeler düzenlemektedir ve Nat Geo Live eğitmenidir.
Kariyeri süresince tanıştığı insanlarla ilişki kurmak için duyduğu tutkuyu beslemek ve görüntülerine samimilik katmak için altı dil öğrendi.