Abelardo
Martin Shoeller
Kayapo Kadınları
Fotografik “close up” belki de portrenin en saf biçimidir. Özne ve izleyiciyi, günlük etkileşimin imkânsız ya da en azından uygunsuz kıldığı yüzleşmelere maruz bırakır. “Close up”da bu etkiyi öznenin statik ifadesi veya bunun yokluğu sağlar, dolayısıyla izleyici insanî ilişkilerde kullanmaya alışık olduğu çevresel ipuçlarından mahrum bir şekilde karşısındaki yüzü okumaya zorlanır. 1991'de Bernard ve Hilda Becher'in “Su Depoları” serisini gördükten sonra nesneleri, büyük gruplar hâlinde tamamıyla aynı şekilde fotoğraflama fikrine kapıldım. “Close up” serimdeki tüm fotoğraflar aynı açıdan ve aynı ekipmanlarla çekilmiştir. Fakat burada bir tamamlanmışlık ve savunmasızlık anında kişisellik ve kendine özgülüğü yakalamaya çalıştım. En büyük güçlük, farkında olmaksızın yapılan yüz ifadeleri ve hareketler arasında kendini açığa çıkaran o nazik anı yakalamaktı. Birçok portre fotoğrafçısı gibi ben de modelin fotoğraflandığı düşüncesinden uzaklaştığı, çalışılmış yüz ifadelerinin ötesine geçildiği, planlanmamış bir aşamaya ulaşılabilecek anı yakalamaya çalışıyorum. Olabileceğim kadar objektif olmaya çalışırken yine de biliyorum ki, her bir jest bir düzenleme eylemidir. Ünlü yüzler, ünlü olmayan yüzlerle aynı ince detaylı incelemeden geçmekteler. Çok iyi tanınan ve hiç tanınmayan ortak bir platformda izleyicinin zihnindeki ünlülük, değer ve dürüstlük kavramlarını zorlayacak şekilde karşılaştırılmışlardır.
Biyografi:
1968 yılı Almanya doğumlu olan Schoeller, olağanüstü yakın çekim portreleriyle tanınmış ödüllü bir portre fotoğrafçısıdır. Tanıdık yüzlere, sıradan kimselermiş gibi yaklaşarak çehrelerini yorumlar. Portrelerinde ünlü olan ve olmayan kişiler, şöhretin değerinin ve dürüstlük kavramının sorgulanmasına izin veren bir düzlemde buluşurlar. Almanya’da büyürken August Sander’in yoksulların, işçi sınıfının ve burjuvazinin sayısız portre çalışmalarından “Becher – Schüler” olarak bilinen bir okul kuran Bernd ve Hilla Becher’den derinden etkilenmiştir. Yakın çekim portreleri, dünya liderleri ile yerli grupları, film yıldızları, artistler, atletler ve evsiz insanların yüz özelliklerini ele aldığı konu bakımından eşit derecede vurgulamaktadır.
Schoeller 1993 – 1996 yılları arasında Annie Leibovitz’in asistanlığını yaptı. Sokakta tanıştığı kişilerin fotoğraflarını çekerek serbest fotoğrafçı olarak alanında ilerledi. Çalışmaları, güçlü görsel etkileri nedeniyle tanınmış ve 1998'den beri Rolling Stone, National Geographic, TIME, GQ, Esquire, Entertainment Weekly ve The New York Times dergisi ile diğer yayınlar arasında yer almaktadır. Schoeller, New Yorker'da ödüllü portreleriyle katkıda bulunmak için 1999 yılında Richard Avedon’a katıldı. Portreleri, Avrupa'da ve Amerika Birleşik Devletleri'nde ve uluslararası arenada sergilenmektedir. Aynı zamanda Washington D.C.’de Smithsonian Enstitüsü ve Ulusal Portre Galerisi’nin kalıcı koleksiyonlarında yer almaktadır. Kendisi Lette Verein Berlin’de öğrenim görmüş olup New York’ta yaşamını sürdürmektedir.